Share this Job
Location: 

SK

HR Specialist

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Príprava pracovnoprávnej dokumentácie pre zamestnancov spolčonosti
• Príprava pracovnoprávnej dokumentácie pre NON EÚ zamestnancov
• Sledovanie a podpora v procese udeľovania alebo obnovy pobytov pre NON EÚ kandidátov a zamestnancov
• Spracovanie podkladov pre mzdy, dochádzky
• Rieši personálno-administratívne potreby zametnancov
• Komunikácia so verejnými inštitúciami
• Príprava výkazov, štatistík a reportov pre orgány štátnej správy.
• Údržba a aktualizácia dát o zamestnancoch v interných HR IT systémoch v súlade s GDPR
• Aktívna komunikácia so ZP, SP a ďalšími štátnymi inštitúciami, (exekútori , DDS spoločnosti a pod.).
• Príprava podkladov a potvrdení pre zamestnancov.
• Poradenstvo pre zamestnancov v oblasti Zákonníka práce, ročného zúčtovania dane, zdravotného poistenia a dôchodkoveho sporenia.
• Aktívna spolupráca pri aktuálnych úlohách a projektoch podľa zadania nadriadeného.
• Sledovanie legislatívnych zmien a ich využitie pre potreby spoločnosti.
• Aktívna spolupráca pri interných a externých auditoch.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

• Zázemie medzinárodnej spoločnosti
• Starostlivosť o zamestnancov – pitný režim, ovocné dni, vitamínové balíčky, Relax kupóny…
• Nové, moderné priestory
• Flexibilný pracovný čas
• Príspevok na dochádzanie
• Príspevok na dôchodkové sporenie
• Vlastná jedáleň + príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce
• Bonus pri odporúčaní zamestnanca
• Finančné poradenstvo
• Vzdelávacie programy
• Zdravotná starostlivosť o zamestnancov