Share this Job
Location: 

Legnica, PL

Welding Engineer - Subject Matter Expert

Lear Corporation jest globalnym dostawcą (Tier 1) siedzeń oraz systemów elektrycznych dla wszystkich największych producentów samochodów.

W Polsce Lear Corporation jest obecny od 23 lat i posiada 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych oraz 2 centra R&D, w których pracuje około 10.000 pracowników. Obecnie do naszego Centrum Technicznego w Legnicy, poszukujemy Kandydata na stanowisko Inżyniera Spawalnika.

 

Twoim zadaniem będzie:

 

 • Realizacja analiz spawalniczych w oparciu o dokumentację techniczną,
 • Wspieranie konstruktorów na etapie tworzenia narzędzi spawalniczych/projektowania wyrobu pod względem technologiczności, optymalnego czasu cyklu oraz możliwości robotyzacji procesu
 • Przegląd złożoności produktu w celu zastosowania adekwatnego procesu spawania
 • Tworzenie dokumentacji w postaci guidelines/lessons learned
 • Dobór specyfikacji i przygotowywanie zapytań ofertowych dla dostawców wyposażenia
 • Praca z dostawcami (wew./zewn.) w celu zapewnienia zgodności dostarczonych narzędzi/wyposażenia z założeniami i standardami
 • Dobór parametrów procesu spawania, szkolenie techników
 • Optymalizacja spoin i produktu pod kątem wykonalności i powtarzalności produkcji dla nowych i istniejących projektów
 • Udział w PFMEA, nawiązanie do DFMA, identyfikacja wymagań Poka Yoke, opracowywanie planów zmniejszenia RPNów dla zidentyfikowanych zdarzeń
 • Udział w seryjnych wycenach celi spawalniczych i linii do spawania Mag/Laser
 • Analiza i dobór parametrów dla procesów zgrzewania
 • Udział w badaniach nad jakością/wykonalnością spoin dla nowych projektów
 • Konsultacje z dostawcami oraz udział w przedsięwzięciach badawczych w tematach nowych technologii
 • Czynny udział w działalności struktur SME
 • Współpraca z Klientem, dostawcami i działami Zakładu
 • Zapewnianie wsparcia dla działu jakości, inżynierii i produkcji, szczególnie w tematach reklamacyjnych, gwarancyjnych lub wątpliwościach konstrukcyjnych (udział w 8D)
 • Robotyzacja procesów spawalniczych
 • Analizy raportów z badań metalograficznych

 

Oczekujemy:

 

 • Wykształcenia wyższego technicznego
 • Certyfikatów: IWE (International Welding Engineer) oraz VT1/2
 • Kilkuletniego doświadczenia zawodowego na stanowisku Inżyniera Spawalnika
 • Doświadczenia w spawaniu technologiami MIG/MAG
 • Mile widziane doświadczenie w programowaniu robotów spawalniczych
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • Umiejętności czytania i tworzenia dokumentacji technicznej oraz procesowej
 • Wiedzy z zakresu makrografii i mikrograffi (metalurgia)
 • Wiedzy z zakresu projektowania procesów produkcyjnych/spawalniczych
 • Wiedzy z zakresu konstruowania narzędzi spawalniczych
 • Umiejętności komunikacyjnych oraz zorientowania na pracę zespołową
 • Bardzo dobrych umiejętności organizacji pracy własnej oraz zdolności analitycznych

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV.

 

#LI-AS3