พวกเราคือเลียร์ สำหรับคุณ

เข้าร่วมทีมระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน ตระหนักถึงความเป็นเลิศ และเฉลิมฉลองนวัตกรรม เลียร์เป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีกว่า ลงทะเบียนเลย!

 

 

 

พวกเราคือเลียร์ สำหรับคุณ

เข้าร่วมทีมระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน ตระหนักถึงความเป็นเลิศ และเฉลิมฉลองนวัตกรรม เลียร์เป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีกว่า ลงทะเบียนเลย!

10 เหตุผลดีๆ ในการทำงานที่เลียร์

พนักงานของเราทำให้เลียร์ประสบความสำเร็จ เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกของ Fortune และเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการทำงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ชนะของเรา  10 เหตุผลดีๆ ที่เลียร์มีให้คุณมีดังนี้

10 เหตุผลดีๆ ในการทำงานที่เลียร์

พนักงานของเราทำให้เลียร์ประสบความสำเร็จ เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกของ Fortune และเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการทำงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ชนะของเรา  10 เหตุผลดีๆ ที่เลียร์มีให้คุณมีดังนี้

เกี่ยวกับ เลียร์

อาชีพพนักงานที่เลียร์นั้นน่าตื่นเต้น ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า เราไม่เพียงแต่ผลิตผลิตภัณฑ์ระบบที่นั่งและ E-Systems คุณภาพสูงนับพันล้านรายการในแต่ละปีเท่านั้น  เรายังส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทั่วโลกอย่างทันท่วงทีอีกด้วย เราคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนอนาคตแห่งการเดินทาง ทีมงานนระดับโลกของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกๆ วัน ประวัติการทำงานที่โดดเด่นของเราพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่เลียร์ ให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราทำให้เราทุกคนเป็นผู้ชนะ

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยความเคารพ การไม่แบ่งแยก มีความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกันได้สร้างชื่อเสียงที่โดดเด่นของเราในฐานะองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย เรามีส่วนร่วม เราเติบโต และเราชนะไปด้วยกัน

ทำให้ทุกการขับขี่ดีขึ้น™ เริ่มต้นด้วยการทำให้ทุกทีมดีขึ้น เราคือส่วนผสมของความคิด ทักษะ และบุคลิกภาพ สิ่งที่ทำให้เลียร์แตกต่างคือวิธีที่เรายอมรับความหลากหลาย ก้าวข้ามความท้าทายร่วมกัน และจูงใจซึ่งกันและกัน

ธุรกิจของเราเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน และชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ เราอาสา ให้คำปรึกษานักเรียน ระดมทุน และสนับสนุนองค์กรการกุศลระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก เรามุ่งมั่นเพื่อโลกที่ดีกว่าในทุกๆ วัน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมผู้มีศักยภาพ เลียร์เพื่อคุณ

เข้าร่วมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมผู้มีศักยภาพของเราเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งงานว่างตรงกับความสนใจในอาชีพของคุณ

เป็นสมาชิกอยู่แล้วใช่หรือไม่?

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมผู้มีศักยภาพ เลียร์เพื่อคุณ

เข้าร่วมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมผู้มีศักยภาพของเราเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งงานว่างตรงกับความสนใจในอาชีพของคุณ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมผู้มีศักยภาพ เลียร์เพื่อคุณ

เข้าร่วมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมผู้มีศักยภาพของเราเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งงานว่างตรงกับความสนใจในอาชีพของคุณ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมผู้มีศักยภาพ เลียร์เพื่อคุณ

เข้าร่วมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมผู้มีศักยภาพของเราเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งงานว่างตรงกับความสนใจในอาชีพของคุณ

เป็นสมาชิกอยู่แล้วใช่หรือไม่?

About Lear

The auto industry depends on just-in-time operations—complex logistics, precise timing and a fast pace—not just in our plant but in our customer’s plants. We are experts in product development, logistics and manufacturing with a proven track record of reliable program launches and on-time, high-quality delivery. Our success is built on strong leadership, unwavering commitment, and absolute integrity and respect in every team, at every location. Our many awards prove it.

We're not just Lear. We're Lear For You

Lear is a global automotive technology leader in Seating and E-Systems that values operational excellence and getting results the right way. Together, we cultivate an inclusive environment, encouraging employees to be their best selves every day. Apply today and learn more about how we can help you pave a path to a better future, a better career, and a better you.

Lear For You

We work hard for the people who work for us. We champion our teams. We foster collaboration, inclusion, respect and excellence. We want to be your path to a better career, a better future and a better you... We're Lear For You

We are committed to each other, our suppliers and our customers as well as protecting the environment and supporting the communities where we live and work.

From developing innovative intelligent vehicle experiences to streamlining operations, we are always moving forward.

By working as a team, understanding our customers’ needs, showing respect, empowering others, making sound and timely decisions, investing in our talent for the future and focusing on long-term goals instead of short-term gains, we get the results the right way.

JOB OPENINGS BY REGION