Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 16
Chức vụ Địa điểm Tiện ích
Đặt lại
Program Supervisor
Program Supervisor Yangzhou, CN 17-05-2022
Yangzhou, CN Hybrid
Senior Industrial Engineer
Senior Industrial Engineer Chongqing, CN 16-05-2022
Chongqing, CN
MES Engineer
MES Engineer Yangzhou, CN 14-05-2022
Yangzhou, CN Hybrid
Logistics Manager
Logistics Manager Changshu, CN 11-05-2022
Changshu, CN Hybrid
Material Planner
Material Planner Yangzhou, CN 10-05-2022
Yangzhou, CN Hybrid
Process Engineer
Process Engineer Yangzhou, CN 08-05-2022
Yangzhou, CN Hybrid
Industrial Engineering Manager
Industrial Engineering Manager Wuhu, CN 07-05-2022
Wuhu, CN Hybrid
Industrial Engineer
Industrial Engineer Chongqing, CN 05-05-2022
Chongqing, CN Hybrid
Production Engineer
Production Engineer Chongqing, CN 05-05-2022
Chongqing, CN Hybrid
Manufacturing Manager
Manufacturing Manager Shanghai, CN 28-04-2022
Shanghai, CN Hybrid
Finishing Technical Engineer
Finishing Technical Engineer Shanghai, CN 24-04-2022
Shanghai, CN Hybrid
Quality Engineer
Quality Engineer Chongqing, CN 24-04-2022
Chongqing, CN Hybrid
Process Engineer
Process Engineer Yangzhou, CN 24-04-2022
Yangzhou, CN Hybrid
Senior Stamping Engineer
Senior Stamping Engineer Yangzhou, CN 22-04-2022
Yangzhou, CN Hybrid
Senior Industrial Engineer
Senior Industrial Engineer Yangzhou, CN 22-04-2022
Yangzhou, CN Hybrid
Senior Industrial Engineer
Senior Industrial Engineer Shanghai, CN 22-04-2022
Shanghai, CN Hybrid