Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 1, Kết quả 1 đến 15
Chức vụ Địa điểm Tiện ích
Đặt lại
Logistics Manager
Logistics Manager Shanghai, CN 08-12-2021
Shanghai, CN Hybrid
Program Manager
Program Manager Shanghai, CN 08-12-2021
Shanghai, CN Hybrid
HR Specialist i
HR Specialist i Yangzhou, CN 06-12-2021
Yangzhou, CN Hybrid
Manufacturing Supervisor I
Manufacturing Supervisor I Yangzhou, CN 06-12-2021
Yangzhou, CN Hybrid
Sr Supplier Quality Engineer
Sr Supplier Quality Engineer Shanghai, CN 02-12-2021
Shanghai, CN Hybrid
Quality Engineer
Quality Engineer Hangzhou, CN 01-12-2021
Hangzhou, CN Hybrid
Finishing Technical Engineer
Finishing Technical Engineer Shanghai, CN 30-11-2021
Shanghai, CN Hybrid
Senior Planner
Senior Planner Shanghai, CN 30-11-2021
Shanghai, CN Hybrid
Quality Engineer
Quality Engineer Yangzhou, CN 25-11-2021
Yangzhou, CN Hybrid
Senior Industrial Engineer
Senior Industrial Engineer Chongqing, CN 23-11-2021
Chongqing, CN
HR Supervisor
HR Supervisor Yangzhou, CN 22-11-2021
Yangzhou, CN Hybrid
Quality Engineer
Quality Engineer Yangzhou, CN 19-11-2021
Yangzhou, CN Hybrid
Quality Supervisor I
Quality Supervisor I Yangzhou, CN 16-11-2021
Yangzhou, CN Hybrid
Quality Engineer
Quality Engineer Shanghai, CN 15-11-2021
Shanghai, CN Hybrid
Program Supervisor
Program Supervisor Ningbo, CN 10-11-2021
Ningbo, CN