Lưu Danh mục dưới định dạng Cấp tin RSS
Kết quả tìm kiếm cho "". Trang 1 của 2, Kết quả 1 đến 25
Chức vụ Địa điểm
Đặt lại
Material Planner
Material Planner Chongqing, CN 18-06-2021
Chongqing, CN
Engineer
Engineer Chongqing, CN 18-06-2021
Chongqing, CN
Manufacturing Manager
Manufacturing Manager Wuhan, CN 18-06-2021
Wuhan, CN
生产经理
生产经理 Wuhan, CN 18-06-2021
Wuhan, CN
Quality Engineer
Quality Engineer Yangzhou, CN 18-06-2021
Yangzhou, CN
Quality Engineer
Quality Engineer Yangzhou, CN 18-06-2021
Yangzhou, CN
Quality Engineer
Quality Engineer Wuhu, CN 17-06-2021
Wuhu, CN
EHS Supervisor
EHS Supervisor Shenyang, CN 17-06-2021
Shenyang, CN
IT Engineer
IT Engineer Chongqing, CN 16-06-2021
Chongqing, CN
Finance Supervisor
Finance Supervisor Yangzhou, CN 16-06-2021
Yangzhou, CN
Quality Engineer
Quality Engineer Wuhan, CN 15-06-2021
Wuhan, CN
Senior Industrial Engineer
Senior Industrial Engineer Shanghai, CN 15-06-2021
Shanghai, CN
Tooling Engineer
Tooling Engineer Chongqing, CN 11-06-2021
Chongqing, CN
Sr Car Leader
Sr Car Leader Chongqing, CN 11-06-2021
Chongqing, CN
PE
PE Chongqing, CN 11-06-2021
Chongqing, CN
Manufacturing Supervisor II
Manufacturing Supervisor II Chongqing, CN 11-06-2021
Chongqing, CN
EHS Manager
EHS Manager Wuhan, CN 10-06-2021
Wuhan, CN
Program Supervisor
Program Supervisor Yangzhou, CN 10-06-2021
Yangzhou, CN
Manufacturing Supervisor II
Manufacturing Supervisor II Wuhu, CN 10-06-2021
Wuhu, CN
Welding Engineer
Welding Engineer Wuhan, CN 10-06-2021
Wuhan, CN
Production Manager
Production Manager Yangzhou, CN 09-06-2021
Yangzhou, CN
Sr Supplier Quality Engineer
Sr Supplier Quality Engineer Wuhan, CN 08-06-2021
Wuhan, CN
质量经理
质量经理 Wuhan, CN 08-06-2021
Wuhan, CN
Quality Manager
Quality Manager Wuhan, CN 08-06-2021
Wuhan, CN
Lab Supervisor
Lab Supervisor Yangzhou, CN 08-06-2021
Yangzhou, CN