Share this Job
Location: 

Iasi, RO

Training Coordinator

 

Drive Your Career


Lear Corporation is the leading Tier 1 automotive supplier serving all of the world's major automotive manufacturers with our world-class automotive seating and automotive electrical products. Our products are developed and produced by a diverse, talented team of more than 165,000 people. With operations in 39 countries, Lear operates in every major automotive manufacturing region in the world. For our globally positioned and successful teams, we are looking for dedicated talents with zest for action and enthusiasm. If you love challenges, want to experience development opportunities unrestrained, and want recognition that pays off, then you've come to the right place with Lear.

 

Candidatul ideal:
·Creativ, cu bune abilităţi de comunicare şi negociere
·Capacitate de analiza,sinteza si decizie
​·Abilitati de organizare si coordonare
·Proactiv si cu Abilitati de a lua decizii rapide şi complexe
·Cunoasca principiile şi metodele de concepere si evaluare a programelor de instruire
·Experienta anterioara in domeniul cablajelor auto un avantaj
·Capacitatea de selectare şi folosire a metodelor şi procedurilor de instruire adecvate fiecărei situaţii
·Studii superioare
·Operare calculator (MS Office – Word, Excel, Power Point)

Responsabilitati:
·Identificarea nevoilor de instruire şi dezvoltare a tuturor categoriilor de personal
·Identificarea programelor de instruire externe adecvate, conform nevoilor de instruire definite
·Monitorizarea programelor de instruire, revizuirea şi evaluarea eficacităţii lor
·Stabileşte si coordoneaza impreuna cu managerii de departamente cursuri specifice pentru a răspunde nevoilor de instruire specifice ale companiei
·Implementează programele de evaluare pentru a identifica nevoile de instruire existente şi potenţiale, în vederea îmbunătăţirii competenţei şi potenţialului
·Actualizează permanent materialele şi tehnicile de instruire
·Dezvolta, modifica si actualizeaza manualele de instruire in conformitate cu procedurile interne Lear si cerintele specifice ale clientilor
·Se implica activ pe perioada instruirii in evaluarea abilitatilor si competentelor noilor angajati
·Coordonarea procesului de integrare a noilor angajati (toate categoriile)
·Monitorizeaza activitatea noilor angajati, dupa finalizarea perioadei de instruire, oferind feedback si identificand necesarul de instruire/ reinstruire si ariile de dezvoltare ale acestora
·Participa la auditurile interne si externe si raspunde de stabilirea si indeplinirea actiunilor specifice departamentului Resurse Umane
·Coordoneaza activitatea anuala de evaluare a performantelor angajatilor directi si indirecti
·Elaboreaza documente si rapoarte specifice activitatii de resurse umane:
·Participa la conceperea procedurilor de resurse umane si la implementarea lor
·Rezolva prompt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu

Lear Corporation is an Equal Opportunity Employer, committed to a diverse workplace.

 

Applicants must submit their resume for consideration using our applicant tracking system. Due to the high volume of applications received, only candidates selected for interviews will be contacted. Candidates must be legally authorized to work in the United States without sponsorship. Unsolicited resumes from search firms or employment agencies, or similar, will not be paid a fee and will become the property of Lear Corporation.