Inžinier kvality pre proces

Location: 

Voderady, SK, 919 42

Country/Region:  Slovakia
Job Function:  Quality
Requisition ID:  29259
Employment Type:  Salary

Driving the future of automotive. We’re Lear For You.

 

Hlavné činnosti:

• Riadenie procesnej kontroly.
• Riešenie problémov v procese.
• Reporting výsledkov procesných auditov a kontrol.
• Zabezpečovanie a pravidelné vykonávanie LPA auditov.
• Sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov z LPA auditov.
• Sledovanie stavu kalibrácií meradiel a jej zaisťovanie.
• Zúčastňovanie sa pri analýzach reklamácií a definovaní nápravných opatrení.
• Podávanie včasných informácií o možnostiach ovplyvnenia chodu linky, prípadne zastavenia.
• Podieľanie sa na stanovovaní cieľov oddelenia.
• Riadenie sa predpismi a dokumentáciou vychádzajúcou zo systému manažmentu kvality v zmysle normy IATF16949, plniť požiadavky platných zákonov, nariadení a interných predpisov na ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a požiadavky vyžadujúce normami ISO 14001 a ISO 45001.
• Všetky ostatné činnosti podľa pokynov nadriadeného.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

• Zázemie medzinárodnej spoločnosti
• Nové, moderné priestory
• Flexibilný pracovný čas
• Príspevok na dochádzanie
• Príspevok na dôchodkové sporenie
• Príspevok na športové, kultúrne aktivity
• Vlastná moderná jedáleň
• Koncoročný bonus
• Bonus pri odporučení zamestnanca
• Finančné poradenstvo
• Vzdelávacie programy
• Zdravotná starostlivosť o zamestnancov

 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Zkúsenosti na obdobnej pozícii
• Znalosť anglického jazyka
• Znalosť základných nástrojov kvality (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, CP)
• MS Office

 

 

#LI-TS1

Location Code: